Motie : Motie van het lid Nijboer over het schadeherstel in de Friese veenweiden vergemakkelijken

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    H. Nijboer, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een commissiedebat

28325-264 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 26 oktober 2023, over funderingsproblematiek

Indiener K.B. Hagen, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Brief regering

28325-257 Voortgang aanpak funderingsproblematiek

Indiener H.M. de Jonge, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Brief regering

28325-232 Toezegging gedaan tijdens het tweeminutendebat Bouwregelgeving van 23 november 2021, over een grenswaarde voor isocyanaten in de werkpraktijk en de funderingsproblematiek in de Friese veenweiden

Indiener K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Activiteiten

Tweeminutendebat Bouwregelgeving (CD d.d. 11/11)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 18:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:05

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:04

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:44

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Funderingsproblematiek

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:50