Motie : Motie van het lid Minhas over het monitoren van de regeling publiekrechtelijk afdwingbare financiële bijdragen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    F.B. Minhas, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Verzoek tot brief over de manier waarop de minister de Kamer zal informeren over eventuele onstane knelpunten na invoering van de Omgevingswet

Indiener A.C.W. de Vos, griffier

Brief regering

33118-278 Monitor Werking Omgevingswet, Evaluatie Omgevingswet, Regeringscommissaris Omgevingswet

Indiener H.M. de Jonge, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Activiteiten

Tweeminutendebat Besluit publiekrechtelijk afdwingbare financiële bijdragen (Kamerstuk 33 118, nr. 204)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Ruimtelijke Ordening

Commissiedebat
Tijd activiteit: 16:30