Statenpassage

Motie (gewijzigd/nader) : Gewijzigde motie van het lid De Hoop over inventariseren of en hoe scholen buddysystemen voor beginnende leraren vormgeven (t.v.v. 27923-432)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Habtamu de Hoop, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Lijst van vragen

Lijst van vragen inzake lerarenstrategie (Kamerstuk 27923-443)

Indiener I.J.M. Michon-Derkzen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brief regering

27923-443 Lerarenstrategie

Indiener A.D. Wiersma, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

Activiteiten

Aansluitend aan de begroting BuZa: Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Lerarenstrategie

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 10:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Leraren en Lerarenopleidingen

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:14