Statenpassage

Motie (gewijzigd/nader) : Gewijzigde motie van het lid Bisschop c.s. over een stappenplan voor het zo snel mogelijk voldoen aan eisen van het besluit digitale toegankelijkheid overheid (t.v.v. 35925-VII-31)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    R. Bisschop, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Don Ceder, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Daan de Kort, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de Werkagenda Waardengedreven Digitalisering: voortgang lijn 1 digitale inclusie (Kamerstuk 26643-973)

Indiener R.J. Kamminga, voorzitter van de vaste commissie voor Digitale Zaken

Brief regering

26643-973 Werkagenda Waardengedreven Digitalisering: voortgang lijn 1 digitale inclusie

Indiener A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Brief regering

35868-16 Interbestuurlijk toezicht onder de Wet digitale overheid (Wdo)

Indiener A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Brief regering

24170-254 Vervolg coördinerende aanpak implementatie van het VN-verdrag handicap

Indiener C. Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport

Brief regering

26643-839 Invulling gewijzigde motie Bisschop c.s. over stappenplan voor digitale toegankelijkheid

Indiener A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Brief regering

26643-809 Voortgang Digitale inclusie 2021

Indiener R.W. Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Activiteiten

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15

Procedurevergadering (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:35

Procedurevergadering (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40

Digitaliserende overheid

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:15

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:00

Toegang, toezicht en eisen inlogmiddelen onder de Wet digitale overheid (Wdo)

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 12:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:20

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:00

Digitale inclusie

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 12:00

Extra procedurevergadering commissie Digitale Zaken (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:35