Statenpassage

Motie : Motie van het lid Madlener over een overzicht in het MIRT opnemen van de top tien N-wegen met de meeste ongevallen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Barry Madlener, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Verzoek om specifiek overzicht rijks-n-wegen

Indiener J. Rijkers, griffier

Brief regering

29398-1052 Verschillende overzichten van N-wegen m.b.t. verkeersveiligheid

Indiener M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Lijst van vragen en antwoorden

36100-XII-9 Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2021 (Kamerstuk 36100-XII-1)

Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Brief regering

35925-A-76 Uitkomsten van de Bestuurlijke Overleggen Leefomgeving in relatie tot het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (het MIRT)

Indiener M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Lijst van vragen en antwoorden

35925-A-19 Lijst van vragen en antwoorden over het MIRT overzicht 2022

Indiener A.H. (Agnes) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat (digitaal)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:05

Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)

Notaoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middag vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:00

Jaarverslagen Infrastructuur en Waterstaat

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:05

Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:52

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:44

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Verkeersveiligheid

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:09