Motie : Motie van het lid Van Haga c.s. over onderzoek naar de belangrijkste redenen voor de verhuizing van bedrijven naar het buitenland

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    W.R. van Haga, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Dion Graus, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Joost Eerdmans, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

32637-593 Voortgangsrapportage Strategische agenda Ondernemingsklimaat

Indiener M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat

Brief regering

32637-584 Monitor Ondernemingsklimaat en onderzoek ‘Redenen waarom bedrijven uit Nederland vertrekken’

Indiener M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat

Brief commissie aan bewindspersoon

Verzoek met betrekking tot vervolgbrief vestigings- en ondernemingsklimaat

Indiener D.S. Nava, griffier

Brief regering

32637-493 Het belang van het Nederlandse vestigings- en ondernemingsklimaat

Indiener M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat

Activiteiten

Debat over het vestigingsklimaat in Nederland

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit:

Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering EZK

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Procedurevergadering commissie EZK

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Debat over het vestigingsklimaat in Nederland

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 15:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:25

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:24

Procedurevergadering commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 17:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering commissie Economische Zaken en Klimaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 17:00

Verdienvermogen van Nederland

Commissiedebat
Tijd activiteit: 18:00

Procedurevergadering Economische Zaken en Klimaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:00

Economische Veiligheid en strategische autonomie

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:30