Motie : Motie van het lid Stoffer over anders inzetten van het budget uit het voorstel voor compensatie

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Chris Stoffer, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

30196-815 Voortgang voorstel Wet collectieve warmte

Indiener R.A.A. Jetten, minister voor Klimaat en Energie

Activiteiten

Algemene Financiële Beschouwingen (inclusief 35925-IXA en 35925-IXB) (3e termijn)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 21:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20

Procedurevergadering commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 17:00

Klimaat & energie (algemeen)

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30