Statenpassage

Motie : Motie van het lid Boucke c.s. over de Europese uitfaseerdatum voor verbrandingsmotoren in lijn brengen met het Klimaatakkoord

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  R.M. Boucke, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  K.B. Hagen, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Joris Thijssen, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Tom van der Lee, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Pieter Grinwis, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Lijst van vragen en antwoorden

36100-XII-9 Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2021 (Kamerstuk 36100-XII-1)

Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda Milieuraad 28 juni 2022

Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Brief regering

21501-08-866 Geannoteerde agenda Milieuraad 28 juni 2022

Indiener V.L.W.A. Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Brief regering

22112-3428 Stand van zaken CO2-emissienormen personenauto's en lichte bedrijfsvoertuigen

Indiener V.L.W.A. Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Brief regering

21501-08-860 Geannoteerde agenda van de Milieuraad 17 maart 2022

Indiener V.L.W.A. Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Verslag van een commissiedebat

22112-3285 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 27 januari 2022 over het Fit for 55 - CBAM en ETS

Indiener A.H. (Agnes) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Brief regering

22112-3258 Reactie op verzoek commissie over de stand van zaken Fit for 55-pakket

Indiener R.A.A. Jetten, minister voor Klimaat en Energie

Verslag van een commissiedebat

21501-08-844 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 8 december 2021, over Milieuraad op 20 december 2021

Indiener A.H. (Agnes) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Brief regering

21501-08-843 Geannoteerde agenda Milieuraad 20 december 2021

Indiener S.P.R.A. van Weyenberg, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Brief regering

22112-3239 Stand van zaken Fit for 55-pakket

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:04

Procedurevergadering (digitaal)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 17:00

Fit for 55 - CBAM en ETS

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:49

Milieuraad op 17 maart 2022

Commissiedebat
Tijd activiteit: 16:30

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:10

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:55

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:35

Milieuraad op 28 juni 2022

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 12:00

Tweeminutendebat Milieuraad (21501-08, nr. 866)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:40

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:35

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45