Motie : Motie van het lid Van der Laan c.s. over grensoverschrijdend gedrag binnen de sport onafhankelijk laten onderzoeken

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  J.M.P. van der Laan, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  R.J. (Rudmer) Heerema, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Inge van Dijk, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Mirjam Bikker, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  S.H. Simons, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  A.H. Kuiken, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Lisa Westerveld, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  N.J.F. Pouw-Verweij, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Michiel van Nispen, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een commissiedebat

34843-94 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 18 oktober 2023, over het Rapport 'Schaduwdansen' over grensoverschrijdend gedrag in de danssector

Indiener B.M.G. Smals, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

34843-77 Beleidsreactie op het rapport ‘Schaduwdansen’

Indiener C. Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport

Brief regering

34843-74 Rapport 'Schaduwdansen': Een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag in het dansen

Indiener C. Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport

Brief regering

30234-329 Sportstelsel en sportbeleid vanaf 2023

Indiener C. Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport

Brief regering

30234-290 Ontwikkelingen in de sportsector

Indiener P. Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Activiteiten

Debat over het rapport over grensoverschrijdend gedrag in de danssector

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit:

Debat over misstanden in de turnsport

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 13:16

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:00

Onderdeel Sport en Bewegen van de begroting VWS 2022 en aanverwante zaken

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 17:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:50

Begrotingsonderdeel Sport en Bewegen (voortzetting op 1 december 2022)

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 17:15

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Begrotingsonderdeel Sport en Bewegen (voortzetting WGO 28 november 2022)

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:20

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:04

Sportbeleid

Commissiedebat
Tijd activiteit: 18:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:29

Extra procedurevergadering commissie VWS (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 09:30

Rapport 'Schaduwdansen' over grensoverschrijdend gedrag in de danssector

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00