Motie : Motie van het lid Van der Laan c.s. over bewerkstelligen dat het Centrum Veilige Sport volledig onafhankelijk wordt

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  J.M.P. van der Laan, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  S.H. Simons, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  R.J. (Rudmer) Heerema, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  A.H. Kuiken, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Michiel van Nispen, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Lisa Westerveld, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  N.J.F. Pouw-Verweij, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Inge van Dijk, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Mirjam Bikker, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

30234-339 AEF rapport ‘samen de lat hoger leggen’

Indiener C. Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport

Brief regering

28345-261 Onderzoeksrapport Laagdrempelige hulp voor slachtoffers en plegers van geweld in afhankelijkheidsrelaties

Indiener M. van Ooijen, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

30234-329 Sportstelsel en sportbeleid vanaf 2023

Indiener C. Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport

Brief regering

28345-255 Zevende voortgangsrapportage programma Geweld hoort nergens thuis

Indiener P. Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

34843-51 Zorg aan slachtoffers seksueel geweld

Indiener S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming

Activiteiten

Debat over misstanden in de turnsport

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 13:16

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Procedures en brieven (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Procedurevergadering VWS (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15

Seksueel geweld en kindermisbruik

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:05

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:50

Begrotingsonderdeel Sport en Bewegen (voortzetting WGO 28 november 2022)

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:20

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:16

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:50

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Sportbeleid

Commissiedebat
Tijd activiteit: 15:30

Extra procedurevergadering commissie VWS (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 09:30