Motie : Motie van het lid Van Houwelingen over garanderen dat contant geld een wettelijk betaalmiddel blijft

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Pepijn van Houwelingen, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over het Fiche: Verordening contant geld als wettig betaalmiddel (Kamerstuk 22112-3765)

Indiener J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Brief regering

22112-3765 Fiche: Verordening contant geld als wettig betaalmiddel

Indiener E.N.A.J. Schreinemacher, minister van Buitenlandse Zaken

Brief regering

27863-100 Convenant Contant geld

Indiener S.A.M. Kaag, minister van Financiën

Activiteiten

Algemene Financiële Beschouwingen (inclusief 35 925-IXA en 35 925-IXB) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 14:20

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middag vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:00

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:30

Financiële markten

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:44

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Verordening contant geld als wettig betaalmiddel

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20