Motie : Motie van de leden Bouchallikh en Van Esch over een inzet binnen Europa om zo snel mogelijk te komen tot een volledig verbod op pfas

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    K. Bouchallikh, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    E.M. van Esch, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

28089-274 Voortgang beleid chemische stoffen

Indiener V.L.W.A. Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Brief regering

22343-393 Reactie op de verzoeken van de leden Bamenga en Grinwis, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 27 februari 2024, over het debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over industrie en omwonenden

Indiener V.L.W.A. Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Brief regering

35334-282 Beleidsreactie – signaalrapportage ILT: meer zicht en grip op PFAS-afval nodig

Indiener V.L.W.A. Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Lijst van vragen en antwoorden

36360-XII-8 Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2022 (Kamerstuk 36360-XII-1)

Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Brief regering

35334-217 Afhandeling toezegging stand van zaken PFAS-restrictie

Indiener V.L.W.A. Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Brief regering

35334-209 Plan van aanpak over de inzet van het Rijk in de aanpak van PFAS

Indiener M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Brief regering

28089-209 Voortgang Beleid Chemische Stoffen

Indiener S.P.R.A. van Weyenberg, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering IenW (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Externe veiligheid

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:35

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:05

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

PFAS en gezondheidseffecten

Commissiedebat
Tijd activiteit: 15:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:05

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering IenW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Externe veiligheid

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00

Procedurevergadering IenW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:20

Circulaire economie

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:30