Motie : Motie van de leden Ceder en Dassen over een regeling voor tijdelijke vervanging van demissionaire bewindspersonen die tevens Kamerlid zijn

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Don Ceder, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Laurens Dassen, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de concept instellingsregeling commissie inzake artikel 57 van de Grondwet (Kamerstuk 35896-24)

Indiener K.B. Hagen, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Brief regering

35896-24 Concept instellingsregeling commissie inzake artikel 57 van de Grondwet

Indiener H.G.J. Bruins Slot, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Verslag van een schriftelijk overleg

35896-22 Verslag van een schriftelijk overleg over instelling commissie inzake artikel 57 van de Grondwet en de reactie op de motie van het lid Leijten c.s. over het strikt interpreteren van artikel 57, lid 3 van de Grondwet

Indiener K.B. Hagen, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over instelling commissie inzake artikel 57 van de Grondwet (Kamerstuk 35896-19) en de reactie op de motie van het lid Leijten c.s. over het strikt interpreteren van artikel 57, lid 3 van de Grondwet (Kamerstuk 35896-20)

Indiener K.B. Hagen, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Brief regering

35896-20 Reactie op de motie van het lid Leijten c.s. over het strikt interpreteren van artikel 57, lid 3 van de Grondwet (Kamerstuk 35896-6)

Indiener H.G.J. Bruins Slot, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan bewindspersoon - overbrengen besluit commissie

Indiener A.C.W. de Vos, griffier

Brief regering

35896-19 Instelling commissie inzake artikel 57 van de Grondwet (herdruk)

Indiener H.G.J. Bruins Slot, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:40

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 17:14

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40

Instelling commissie inzake artikel 57 van de Grondwet (TK 35896-19)

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:15

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Tweeminutendebat Instelling commissie inzake artikel 57 van de Grondwet (35 896, nr. 22)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 17:35

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:35

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Voorhang concept instellingsregeling commissie inzake artikel 57 van de Grondwet (TK35896-24)

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 12:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:40