Motie : Motie van het lid Van den Berg over inwoners actief betrekken bij het opstellen van regiobeelden c.q. regiovisies

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    J.A.M.J. van den Berg, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Geen onomkeerbare stappen

Indiener M.E. Esmeijer, griffier

Brief regering

29689-1132 Voortgang ‘De Juiste Zorg Op de Juiste Plek’

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Activiteiten

EINDE VERGADERING: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 00:00

Tweeminutendebat Pakketbeheer (CD d.d. 30/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 17:25

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:10

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:10