Statenpassage

Motie : Motie van het lid Westerveld c.s. over de financiering van sporthulpmiddelen

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  Lisa Westerveld, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  J.M.P. van der Laan, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  A.H. Kuiken, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Michiel van Nispen, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

30234-290 Ontwikkelingen in de sportsector

Indiener P. Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Activiteiten

EINDE VERGADERING: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 00:00

Tweeminutendebat Sportbeleid (CD d.d. 29/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:25

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:00

Onderdeel Sport en Bewegen van de begroting VWS 2022 en aanverwante zaken

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 17:00