Motie : Motie van het lid Hijink over alle medisch specialisten in loondienst brengen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    H.P.M. Hijink, Tweede Kamerlid