Motie : Motie van het lid Azarkan over een compensatieregeling voor burgers die onterecht in de FSV waren opgenomen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    F. Azarkan, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

31066-1231 Uitvoering schade-, herstel- en tegemoetkomingbeleid FSV

Indiener M.L.A. van Rij, staatssecretaris van Financiën

Activiteiten

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Fraudesignaleringsvoorziening (FSV)

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:09

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:09

Uitvoering schade-, herstel- en tegemoetkomingbeleid FSV

Technische briefing
Tijd activiteit: 16:00