Statenpassage

Motie : Motie van de leden Geurts en Minhas over een verdiepend onderzoek naar mogelijkheden voor de verbinding Eindhoven CS-Aken

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    J.L. Geurts, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    F.B. Minhas, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over internationaal spoor (Kamerstuk 29984-1093)

Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Brief regering

29984-1124 Ontwikkelingen internationaal personenvervoer per spoor

Indiener V.L.W.A. Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Brief regering

29984-1098 Treinverbinding Eindhoven - Heerlen - Aken

Indiener V.L.W.A. Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Brief regering

35925-A-76 Uitkomsten van de Bestuurlijke Overleggen Leefomgeving in relatie tot het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (het MIRT)

Indiener M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Brief regering

29984-985 Ontwikkelingen internationale spoorverbindingen

Indiener V.L.W.A. Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Verslag van een schriftelijk overleg

29984-957 Verslag van een schriftelijk overleg over Spoor, spoorveiligheid, ERTMS en internationaal spoorvervoer

Indiener A.H. (Agnes) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Brief regering

29984-950 Ontwikkelingen internationaal personenvervoer per spoor

Indiener S.P.R.A. van Weyenberg, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Spoor, spoorveiligheid, ERTMS en internationaal spoorvervoer

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 12:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:29

Procedurevergadering IenW (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 17:14

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Internationaal spoor

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:50

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:20

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20

Procedurevergadering IenW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Internationaal spoor

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 12:00

Internationaal spoor

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00