Motie : Motie van het lid Sjoerdsma c.s. over de Europese Commissie verzoeken een lijst op te stellen van de risico's omtrent de leveringszekerheid van essentiële goederen

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  S.W. Sjoerdsma, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Kati Piri, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Roelien Kamminga, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  M. Amhaouch, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Tom van der Lee, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Lijst van vragen en antwoorden

36180-24 Lijst van vragen en antwoorden over de Beleidsnota ‘Doen waar Nederland goed in is - Strategie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking'

Indiener J. Wuite, voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Lijst van vragen en antwoorden

36100-XVII-8 Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2021 (Kamerstuk 36100-XVII-1)

Indiener J. Wuite, voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Brief regering

35207-60 Reactie rapport technologische samenwerking met China

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken

Verslag van een schriftelijk overleg

21501-02-2470 Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda voor de informele Raad Buitenlandse Zaken Handel van 13 en 14 februari 2022 (Kamerstuk 21501-02-2457)

Indiener J. Wuite, voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Brief regering

35925-XVII-54 Reactie op de motie van de leden Alkaya en Weverling (Kamerstuk 35570-XVII-26), de motie van het lid Sjoerdsma c.s. (Kamerstuk 35663-15) en de motie van het lid Brekelmans (Kamerstuk 21501-02-2383) inzake strategische afhankelijkheden

Indiener Th.J.A.M. de Bruijn, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

35925-V-49 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

Indiener G. Wilders, Tweede Kamerlid

Lijst van vragen en antwoorden

35926-2 Lijst van vragen en antwoorden over Homogene Groep Internationale Samenwerking 2022

Indiener G. Wilders, Tweede Kamerlid

Brief regering

34952-144 Voortgangsrapportage Handelsagenda

Indiener Th.J.A.M. de Bruijn, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Verslag van een schriftelijk overleg

21501-20-1726 Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda voor de informele Europese Raad en de Westelijke Balkantop van 5 en 6 oktober 2021 (Kamerstuk 21501-20-1725)

Indiener S. Belhaj, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over de Staat van de Europese Unie

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 15:11

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:50

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:30

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:30

Informele Raad Buitenlandse Zaken Handel

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 16:00

Informele Raad Buitenlandse Zaken Handel

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering (gewijzigde datum)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

China (verplaatst, er wordt naar een nieuwe datum gezocht)

Commissiedebat
Tijd activiteit: 17:00

China (Geannuleerd i.v.m. plenaire schema)

Commissiedebat
Tijd activiteit: 19:00

China

Commissiedebat
Tijd activiteit: 16:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:59