Motie : Motie van het lid De Hoop over een limiet stellen aan de vrijwillige ouderbijdrage

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Habtamu de Hoop, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs vragen svz motie van het lid Pijpelink c.s. over het onderzoek naar de juridische haalbaarheid van het afschaffen dan wel limiteren van de vrijwillige ouderbijdrage in het p.o. en vo snel uitvoeren

Indiener M. Verhoev, griffier

Brief regering

31293-712 Schoolkostenmonitor en scenario’s vrijwillige ouderbijdrage

Indiener M.L.J. Paul, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

Brief regering

31293-660 Visie Kansengelijkheid funderend onderwijs

Indiener A.D. Wiersma, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

Brief regering

36200-VIII-196 Planningsoverzicht OCW 2023

Indiener R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan bewindspersoon svz motie De Hoop vragen over een limiet stellen aan de vrijwillige ouderbijdrage

Indiener E.C.E. de Kler, griffier

Brief regering

31293-642 Reactie op verzoek commissie over het bericht 'Meeste scholen overtreden wet door te verhullen dat ouderbijdrage vrijwillig is’

Indiener A.D. Wiersma, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

Brief regering

31293-625 Rapport vrijwillige ouderbijdrage in het PO en VO

Indiener A.D. Wiersma, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

Brief regering

31293-610 Reactie op het rapport van de Onderwijsraad "Publiek karakter voorop"

Indiener A.D. Wiersma, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

Brief regering

31293-598 Verzamelbrief moties en toezeggingen primair en voortgezet onderwijs

Indiener A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40

Procedurevergadering (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:00

Onderwijsraad m.b.t. advies 'Publiek karakter voorop'

Technische briefing
Tijd activiteit: 14:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 09:45

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:25

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Kansengelijkheid in het funderend onderwijs

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15