Motie : Motie van de leden Grinwis en Van Weyenberg over snelle invoering van een Europese CO2-grensheffing

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Pieter Grinwis, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    S.P.R.A. van Weyenberg, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een commissiedebat

21501-07-1824 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 10 maart 2022, over Eurogroep/Ecofinraad

Indiener J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Brief regering

21501-07-1819 Geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 14 en 15 maart 2022

Indiener S.A.M. Kaag, minister van Financiën

Brief regering

22112-3197 Fiche: Verordening Carbon Border Adjustment Mechanism

Indiener Th.J.A.M. de Bruijn, minister van Buitenlandse Zaken

Activiteiten

Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking (35216)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:10

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Debat over het Fit for 55-klimaatpakket van de Europese Commissie

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 15:00

Fit for 55 - CBAM en ETS

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:49

Procedurevergadering Financiën (per videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Eurogroep/Ecofinraad

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:04

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:55