Motie : Motie van het lid Wiersma over het tegengaan van misbruik van werkvergunningen en referentschap door statelijke actoren

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A.D. Wiersma, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

30573-211 Erkend referentschap in relatie tot nationale veiligheid en aanpalende sporen

Indiener E. van der Burg, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Brief regering

30573-209 Arbeids- en kennisgerelateerde verblijfsregelingen en erkend referentschap in relatie tot nationale veiligheid

Indiener E. van der Burg, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Brief regering

30821-199 Uitwerking Beschermingsvoorziening Economische Veiligheid en overzicht instrumentarium Economische Veiligheid

Indiener M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat

Brief regering

19637-3052 Beantwoording vragen gesteld tijdens het commissiedebat vreemdelingen- en asielbeleid op 15 december 2022

Indiener E. van der Burg, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Brief regering

30821-175 Aanpak statelijke dreigingen en aanbieding dreigingsbeeld statelijke actoren 2

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid

Brief regering

19637-2770 Reactie op de motie van het lid Wiersma over het tegengaan van misbruik van werkvergunningen en referentschap door statelijke actoren (Kamerstuk 35680-17)

Indiener A. Broekers-Knol, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Activiteiten

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:35

Procedures en brieven (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Vreemdelingen- en asielbeleid

Commissiedebat
Tijd activiteit: 09:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:04

Tweeminutendebat Vreemdelingen- en asielbeleid (CD 15/12)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 21:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:05

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:20

Begrotingsonderdeel asiel en migratie

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 17:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:25

Voorzetting begrotingsonderdeel asiel en migratie

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 16:15

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Vreemdelingen- en asielbeleid

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00