Statenpassage

Motie : Motie van de leden Erkens en Leijten over onderzoek naar de effecten van afstandsnormen voor windmolens op land

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Silvio Erkens, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    R.M. Leijten, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

33612-80 Onderzoeksrapport afstandsnormen voor windturbines

Indiener R.A.A. Jetten, minister voor Klimaat en Energie

Brief regering

33612-76 Reactie op verzoek commissie over de gevolgen van de uitspraak van de Raad van State over de milieubeoordeling voor windturbinenormen

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Activiteiten

Tweeminutendebat Continuering van het RES-proces (Kamerstuk 32 813, nr. 716)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:05

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering EZK

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Elektriciteitsnet, energie-infrastructuur en RES

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15