Motie : Motie van het lid Aartsen over een apart ambtenarenteam met mandaat voor alle terugbetalingen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Thierry Aartsen, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een schriftelijk overleg

31066-1127 Verslag van een schriftelijk overleg inzake scenario's (corona)belastingschuld (Kamerstuk 31066-1067)

Indiener J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiƫn

Verslag van een commissiedebat

35420-491 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 12 mei 2022, over Coronasteunpakket

Indiener A.H. (Agnes) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Verslag van een schriftelijk overleg

35420-487 Verslag van een schriftelijk overleg over de vierde voortgangsrapportage van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) (Kamerstuk 35420-464)

Indiener A.H. (Agnes) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Brief regering

35420-486 Stand van zaken Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) mei 2022

Indiener C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brief regering

35420-485 Langetermijnvisie coronasteun

Indiener M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat

Brief commissie aan bewindspersoon

Verzoek tot overdracht brieven commissiedebat Coronasteunpakket

Indiener D.S. Nava, griffier

Brief regering

35420-478 Beƫindiging steunpakket en doorkijk middellange termijn

Indiener M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat

Brief regering

35420-365 Het steun- en herstelpakket vanaf het vierde kwartaal van 2021

Indiener S.A. Blok, minister van Economische Zaken en Klimaat

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:10

Debat over het Corona steunpakket

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 13:36

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering EZK (digitaal)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Coronasteunpakket

Commissiedebat
Tijd activiteit: 18:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 19:47

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40

Procedurevergadering EZK

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:20

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:10

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:15