Statenpassage

Motie : Motie van het lid Belhaj c.s. over een onafhankelijk onderzoek naar de besluitvorming rond het LIMC

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  S. Belhaj, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Derk Boswijk, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Chris Stoffer, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  J. van Wijngaarden, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  T. Kuzu, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

32761-258 Rapport en beleidsreactie onderzoekscommissie Brouwer naar het Land Information Manoeuvre Centre (LIMC)

Indiener K.H. Ollongren, minister van Defensie

Lijst van vragen en antwoorden

36124-2 Lijst van vragen en antwoorden over de Defensienota 2022 – sterker Nederland, veiliger Europa

Indiener R. de Roon, voorzitter van de vaste commissie voor Defensie

Brief regering

32761-242 Besluit tot het instellen van een tijdelijke onafhankelijke onderzoekscommissie naar het Land Information Manoeuvre Centre (LIMC)

Indiener K.H. Ollongren, minister van Defensie

Brief regering

32761-207 Onafhankelijk onderzoek LIMC

Indiener K.H. Ollongren, minister van Defensie

Verslag van een commissiedebat

32761-205 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 2 december 2021, over LIMC

Indiener A. (Aukje) de Vries, voorzitter van de vaste commissie voor Defensie

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan minister - reactie vragen

Indiener T.N.J. de Lange, griffier

Brief regering

32761-197 Reactie op de uitvoering van diverse moties met betrekking tot het experimentele Land Information Manoeuvre Centre (LIMC)

Indiener H.G.J. Kamp, minister van Defensie

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

35925-X-9 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

Indiener A. (Aukje) de Vries, voorzitter van de vaste commissie voor Defensie

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:05

Personeel/Materieel Defensie

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00

Tweeminutendebat LIMC (CD d.d. 02/12)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:35

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:04

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:30

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:35

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:35

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40

Verzameldebat Defensie

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:45

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:05

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:30