Statenpassage

Motie : Motie van de leden Van Weyenberg en Gündogan over een internationaal minimumwinstbelastingtarief afspreken in de OESO of EU

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    S.P.R.A. van Weyenberg, Tweede Kamerlid
  • Mede namens
    N. Gündogan, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    N. Gündogan, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een commissiedebat

25087-306 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 10 februari 2023, over Internationale fiscaliteit

Indiener J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst - Verzoek inzake beslotenheid technische briefing conceptvoorstel Wet minimumbelasting 2024

Indiener M. Schukkink, griffier

Brief regering

25087-302 EU-akkoord richtlijnvoorstel Pijler 2

Indiener M.L.A. van Rij, staatssecretaris van Financiën

Brief regering

25087-299 Gezamenlijke verklaring Pijler 2

Indiener S.A.M. Kaag, minister van Financiën

Brief regering

21501-07-1864 Verslag Eurogroep en Ecofinraad 16 en 17 juni 2022, kwartaalrapportage lopende EU-wetgevingsonderhandelingen en non-papers in het kader van het voorstel voor een richtlijn voor herstel en afwikkeling van verzekeraars

Indiener S.A.M. Kaag, minister van Financiën

Verslag van een commissiedebat

21501-07-1824 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 10 maart 2022, over Eurogroep/Ecofinraad

Indiener J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Brief regering

21501-07-1819 Geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 14 en 15 maart 2022

Indiener S.A.M. Kaag, minister van Financiën

Brief regering

36019-2 Informatieafspraken rond de behandelvoorbehouden inzake eigenmiddelenbesluit en richtlijn minimumniveau aan belastingheffing

Indiener S.A.M. Kaag, minister van Financiën

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 17 en 18 januari 2022 (Kamerstuk 21501-07-1807)

Indiener J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Brief regering

21501-07-1807 Geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 17 en 18 januari 2022

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Financiën

Brief regering

25087-281 Akkoord in het Inclusive Framework over de herziening van het internationale belastingsysteem

Indiener J.A. Vijlbrief, staatssecretaris van Financiën

Brief regering

32140-87 Naar een internationaal akkoord over de herziening van het internationale belastingsysteem

Indiener J.A. Vijlbrief, staatssecretaris van Financiën

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering Financiën (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Belastingen

Commissiedebat
Tijd activiteit: 09:45

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:10

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:30

Procedurevergadering Financiën (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Procedurevergadering Financiën (per videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 17:20

Belastingen

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:54

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 09:30

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:25

Internationale fiscaliteit

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00