Motie (gewijzigd/nader) : Gewijzigde motie van de leden Stoffer en Aartsen over bezien hoe het herstel van de sector groepsaccommodaties gestimuleerd kan worden (t.v.v. 25295-1213)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Chris Stoffer, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Thierry Aartsen, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

25295-2169 Stand van zaken post-COVID

Indiener P.A. Dijkstra, minister voor Medische Zorg

Brief regering

35420-314 Het steun- en herstelpakket in het derde kwartaal van 2021

Indiener S.A. Blok, minister van Economische Zaken en Klimaat

Activiteiten

Debat over het inrichten van integrale behandeling van postcovid

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit:

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Debat over het economisch steunpakket

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:16

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Aansluitend aan de Stemming: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:59

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:10

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:20

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:00