Motie : Motie van het lid Van der Lee c.s. over de opzet voor een onafhankelijk overkoepelend onderzoek tijdig aan de Kamer verstrekken

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Tom van der Lee, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    S.W. Sjoerdsma, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Kati Piri, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

27925-941 Beleidsreactie eindevaluatie Nederlandse bijdrage Resolute Support

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan ministers Buza en Def - verzoek toestemming briefing NIOD onderzoek naar twintig jaar Nederlandse inzet in Afghanistan

Indiener A.W. Westerhoff, griffier

Brief regering

27925-912 NIOD onderzoek naar twintig jaar Nederlandse inzet in Afghanistan

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

35925-V-49 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

Indiener G. Wilders, Tweede Kamerlid

Brief regering

27925-872 Stand van zaken Afghanistan

Indiener H.P.M. Knapen, minister van Buitenlandse Zaken

Verslag van een commissiedebat

27925-863 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 14 oktober 2021, over de stand van zaken Afghanistan

Indiener A. (Aukje) de Vries, voorzitter van de vaste commissie voor Defensie

Verslag van een commissiedebat

27925-861 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 13 oktober 2021, over de stand van zaken Afghanistan

Indiener A. (Aukje) de Vries, voorzitter van de vaste commissie voor Defensie

Brief regering

27925-860 Stand van zaken Afghanistan

Indiener H.P.M. Knapen, minister van Buitenlandse Zaken

Brief regering

27925-808 Stand van zaken in Afghanistan

Indiener S.A.M. Kaag, minister van Buitenlandse Zaken

Verslag van een schriftelijk overleg

21501-28-224 Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda informele Raad Buitenlandse Zaken Defensie d.d. 1 en 2 september 2021 (kamerstuk 21501-28-223)

Indiener A. (Aukje) de Vries, voorzitter van de vaste commissie voor Defensie

Verslag van een schriftelijk overleg

32317-707 Verslag van een schriftelijk overleg over de ingelaste JBZ-Raad 31 augustus (Kamerstuk 32317-704)

Indiener P.H. van Meenen, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Brief regering

27925-805 Beƫindiging evacuatieoperatie Afghanistan

Indiener S.A.M. Kaag, minister van Buitenlandse Zaken

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:10

Mogelijk vervolg evacuaties Afghanistan

Commissiedebat
Tijd activiteit: 16:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:30

Procedurevergadering (via videverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:30

Debat over de situatie in Afghanistan

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 22:35

Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:41

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

NIOD onderzoek naar twintig jaar Nederlandse inzet in Afghanistan

Technische briefing
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40

Voortgang en evaluatie missies

Commissiedebat
Tijd activiteit: 16:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:20