Motie : Motie van de leden Grinwis en Boulakjar over een beroep doen op de RRF en de CEF voor spooraanlegprojecten

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Pieter Grinwis, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    F. Boulakjar, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een schriftelijk overleg

29984-957 Verslag van een schriftelijk overleg over Spoor, spoorveiligheid, ERTMS en internationaal spoorvervoer

Indiener A.H. (Agnes) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Brief regering

32404-109 Overzicht spoorprojecten CEF en het trans-Europees vervoersnetwerk (TEN-T)

Indiener S. van Veldhoven-van der Meer, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Verslag van een schriftelijk overleg

21501-33-858 Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda Transportraad 3 juni 20 (Kamerstuk 21501-33-855)

Indiener A.H. (Agnes) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Activiteiten

VSO Spoor, Spoorveiligheid en ERTMS (32404, nr. 104)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 19:20

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Spoor, Spoorveiligheid en ERTMS

Commissiedebat
Tijd activiteit: 16:30

Procedurevergadering commissie Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:30

Aanvang aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:37

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat (digitaal)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:05

Tweeminutendebat Spoor, spoorveiligheid, ERTMS en internationaal spoorvervoer (29984-957)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 12:50

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45