Motie (gewijzigd/nader) : Gewijzigde motie van het lid Belhaj c.s. over overheidsinstanties etniciteit niet laten gebruiken om fraude te bestrijden (t.v.v. 30950-228)

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  S. Belhaj, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  S.H. Simons, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Laura Bromet, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  L. Vestering, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Barbara Kathmann, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  R.M. Leijten, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  N.L. den Haan, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Don Ceder, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

30950-319 Reactie op Amnesty standpunt ‘Discriminerende risicoprofielen’

Indiener H.G.J. Bruins Slot, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Brief regering

30950-301 Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat Discriminatie en Racisme van 24 februari 2022, over de voortgang van de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme

Indiener H.G.J. Bruins Slot, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Verslag van een commissiedebat

30950-286 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 24 februari 2022, over Discriminatie, racisme en mensenrechten

Indiener K.B. Hagen, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Lijst van vragen en antwoorden

30950-285 Lijst van vragen en antwoorden over de stukken die zijn geagendeerd voor het commissiedebat Discriminatie, racisme en mensenrechten op 24 februari 2022 (o.a. Kamerstuk 30950-283)

Indiener K.B. Hagen, Tweede Kamerlid

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan bewindspersoon - overbrengen besluit commissie

Indiener A.C.W. de Vos, griffier

Brief regering

30950-281 Juridisch toetsingskader etnisch profileren

Indiener K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan bewindspersoon - overbrengen besluit commissie

Indiener A.C.W. de Vos, griffier

Brief regering

30950-277 Planning kabinetsreactie over etnisch profileren door de overheid

Indiener K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Activiteiten

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:40

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:20

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Discriminatie, racisme en mensenrechten

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 13:00

Discriminatie, racisme en mensenrechten

Commissiedebat
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:04

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Discriminatie, racisme en mensenrechten

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:29