Statenpassage

Motie : Motie van het lid Segers c.s. over geen onomkeerbare stappen op het gebied van een Europees vaccinatiepaspoort

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    G.J.M. Segers, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    L.M.C. Marijnissen, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    C.G. van der Staaij, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

25295-1176 Stand van zaken vaccinatiebewijzen

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de kabinetsappreciatie Digital Green Pass

Indiener M. Agema, Tweede Kamerlid

Brief regering

22112-3068 Kabinetsappreciatie Digital Green Pass

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

25295-1063 Stand van zakenbrief COVID-19

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

21501-20-1648 Geannoteerde agenda van de Europese Raad van de Eurotop van 25 en 26 maart 2021

Indiener S.A. Blok, minister van Buitenlandse Zaken

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda voor de Raad Algemene Zaken van 23 maart 2021 (Kamerstuk 21501-02-2301)

Indiener H.S. Veldman, voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken

Brief regering

21501-02-2301 Geannoteerde agenda voor de Raad Algemene Zaken van 23 maart 2021

Indiener S.A. Blok, minister van Buitenlandse Zaken

Activiteiten

Einde vergadering: STEMMINGEN

Stemmingen
Tijd activiteit: 18:31

Raad Algemene Zaken dd 23 maart 2021

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 12:00

Debat over de Europese Top van 25 en 26 maart

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 11:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30

Kabinetsappreciatie Digital Green Pass

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Procedurevergadering (vangt aan direct na afloop van de Regeling van Werkzaamheden)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (in één termijn)

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 18:30

EU-Gezondheidsraad d.d. 15 juni 2021

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00

Aansluitend aan de Stemming: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:59

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:10

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20