Motie : Motie van het lid Beckerman c.s. over geen kerncentrale in Groningen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Sandra Beckerman, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    H. Nijboer, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Suzanne Kröger, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een commissiedebat

31239-381 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 13 september 2023, over het Energiesysteem 2050 & kernenergie

Indiener J.J. Klink, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Brief regering

31239-380 Ontwerp-Programma Energiehoofdstructuur

Indiener R.A.A. Jetten, minister voor Klimaat en Energie

Verslag van een commissiedebat

31239-372 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 9 maart 2023, over Elektriciteitsnet, energie-infrastructuur & RES

Indiener A.H. (Agnes) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Brief regering

31239-369 Hoofdlijnen Programma Energiehoofdstructuur

Indiener R.A.A. Jetten, minister voor Klimaat en Energie

Brief regering

32645-116 Nadere uitwerking van de afspraken uit het coalitieakkoord op het gebied van kernenergie

Indiener R.A.A. Jetten, minister voor Klimaat en Energie

Brief regering

34682-83 Stand van zaken over de Nationale Omgevingsvisie

Indiener K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Activiteiten

Einde vergadering: STEMMINGEN

Stemmingen
Tijd activiteit: 18:31

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Ruimtelijke Ordening

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering commissie EZK

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 17:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:05

Procedurevergadering commissie EZK

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 17:00

Elektriciteitsnet, energie-infrastructuur & RES

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:20

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20

Procedurevergadering commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 17:00

Energiesysteem 2050 & kernenergie

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00