Motie (gewijzigd/nader) : Gewijzigde motie van de leden Bergkamp en Van den Berge over vervolgonderzoek naar voor- en nadelen van invoering van eenvoudige adoptie (t.v.v. 31265-80)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    V.A. Bergkamp, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    C.N. van den Berge, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

33836-85 Stand van zaken plan en planning uitwerking meerouderschap en -gezag

Indiener F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming

Brief regering

33836-77 Toezeggingen gedaan tijdens het commissiedebat Personen- en Familierecht van 24 maart 2022, over ouderverstoting, het WODC-onderzoek naar eenvoudige adoptie, aanpak en beoogde planning meerouderschap en de gezamenlijke plaatsing van broers en zussen bij uithuisplaatsing

Indiener F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming

Activiteiten

Einde vergadering: STEMMINGEN

Stemmingen
Tijd activiteit: 18:45

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Personen- en familierecht

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:20

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:50

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:00

Personen- en familierecht

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:30