Motie (gewijzigd/nader) : Gewijzigde motie van de leden Jansen en Agema over het weer instellen van een nationaal programma kankerbestrijding (t.v.v. 32793-524)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    C.A. Jansen, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Fleur Agema, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

32793-630 Reactie op moties inzake Nationaal Programma Kanker

Indiener E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Verslag van een schriftelijk overleg

22112-3123 Verslag van een schriftelijk overleg over het Fiche: Mededeling Europees kankerbestrijdingsplan

Indiener M. Agema, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 22:35

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:35

Medische preventie

Commissiedebat
Tijd activiteit: 09:45

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:25