Motie : Motie van het lid Snels c.s. over een compensatieregeling voor schade door vermelding op de zwarte lijst

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  B.A.W. Snels, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  G.J.P. van Otterloo, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Pieter Omtzigt, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  R.M. Leijten, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  H. Nijboer, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  W.J.H. Lodders, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  S.P.R.A. van Weyenberg, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  F. Azarkan, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

31066-1243 FSV effectenbepaling, gegevensverstrekking aan derden en meldpunt FSV-portaal

Indiener M.L.A. van Rij, staatssecretaris van Financiën

Brief regering

31066-1231 Uitvoering schade-, herstel- en tegemoetkomingbeleid FSV

Indiener M.L.A. van Rij, staatssecretaris van Financiën

Lijst van vragen en antwoorden

31066-1098 Lijst van vragen en antwoorden over vormgeving tegemoetkoming Fraude Signalering Voorziening (FSV)

Indiener J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Lijst van vragen

Lijst van vragen inzake rapporten PwC over Fraudesignaleringsvoorziening (FSV) – Particulieren en externe gegevensdeling (Kamerstuk 31066-957)

Indiener J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Brief commissie aan bewindspersoon

Vragen aan de staatssecretaris van Financiën naar aanleiding van toezending rapporten PwC over Fraudesignaleringsvoorziening (FSV)

Indiener A.H.M. Weeber, griffier

Brief regering

31066-957 Rapporten PwC over Fraudesignaleringsvoorziening (FSV) – Particulieren en externe gegevensdeling

Indiener M.L.A. van Rij, staatssecretaris van Financiën

Brief regering

31066-938 Reactie op het voorstel van het lid Alkaya om de staatssecretaris van Financiën te verzoeken nadere helderheid te verschaffen over het ontvangen Risicoclassificatiemodel Toeslagen

Indiener A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Financiën

Lijst van vragen en antwoorden

31066-930 Lijst van vragen en antwoorden over de Kabinetsreactie op het rapport van de Autoriteit Persoonsgegevens over Fraude Signalering Voorziening (FSV) (Kamerstuk 31066-911)

Indiener J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan de minister van Financiën - Verzoek om aanwezig te zijn bij het commissiedebat Fraudeopsporing door de Belastingdienst op 9 december 2021

Indiener A.H.M. Weeber, griffier

Brief regering

31066-920 Toezending kwartaalrapportage Herstellen, Verbeteren, Borgen, derde kwartaal 2021

Indiener J.A. Vijlbrief, staatssecretaris van Financiën

Lijst van vragen

Lijst van vragen over de Kabinetsreactie op het rapport van de Autoriteit Persoonsgegevens over Fraude Signalering Voorziening (FSV) (Kamerstuk 31066-911)

Indiener J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Brief regering

31066-911 Kabinetsreactie op het rapport van de Autoriteit Persoonsgegevens over Fraude Signalering Voorziening (FSV)

Indiener J.A. Vijlbrief, staatssecretaris van Financiën

Brief regering

31066-915 Toezending onderzoeksrapport ADR: ''grensbedragen opzet/grove schuld (O/GS) en minnelijke schuldsanering MSNP''

Indiener A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Financiën

Brief regering

31066-852 Update stand van zaken Herstellen, Verbeteren, Borgen (HVB)

Indiener J.A. Vijlbrief, staatssecretaris van Financiën

Brief regering

31066-816 Stand van zaken Herstellen, Verbeteren, Borgen (HVB)

Indiener J.A. Vijlbrief, staatssecretaris van Financiën

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de toezeggingen gedaan tijdens het notaoverleg van 1 februari 2021 over fraudeopsporing en gebruik van tweede nationaliteit door de Belastingdienst

Indiener J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Brief regering

31066-804 Toezeggingen gedaan tijdens het notaoverleg van 1 februari 2021 over fraudeopsporing en gebruik van tweede nationaliteit door de Belastingdienst

Indiener J.A. Vijlbrief, staatssecretaris van Financiën

Activiteiten

Belastingdienst

Commissiedebat
Tijd activiteit: 18:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:10

Procedurevergadering Financiën (per videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:05

Fraudeopsporing door de Belastingdienst.

Commissiedebat
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering Financiën (Hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15

Procedurevergadering Financiën (per videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Toeslagen

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:15

Debat over het rapport over de Fraudesignaleringsvoorziening van de Belastingdienst

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 18:45

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:29