Motie : Motie van het lid Amhaouch c.s. over een subsidieregeling om de teruggang in R&D-investeringen te mitigeren

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  M. Amhaouch, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  A.D. Wiersma, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  S.P.R.A. van Weyenberg, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  E.E.W. Bruins, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

35420-269 Invulling motie van het lid Amhaouch c.s. over een subsidieregeling om de teruggang in R&D-investeringen te mitigeren (Kamerstuk 35669-21)

Indiener M.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Verslag van een schriftelijk overleg

35420-263 Verslag van een schriftelijk overleg over de uitvoeringsproblemen rondom het steunpakket bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) (Kamerstuk 35420-231)

Indiener F. Azarkan, Tweede Kamerlid

Verslag van een schriftelijk overleg

35570-58 Verslag van een schriftelijk overleg over een overzicht van budgettaire besluitvorming na Najaarsnota (Kamerstuk 35570-56)

Indiener J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiƫn

Brief regering

35420-248 Aanvullingen op het economisch steun- en herstelpakket

Indiener B. van 't Wout, minister van Economische Zaken en Klimaat

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

35685-3 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

Indiener W.J.T. Renkema, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Activiteiten

Debat over uitbreiding van het steunpakket voor bedrijven

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 11:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 18:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Procedurevergadering Financiƫn (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 15:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:50

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Debat over het economisch steunpakket

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:16

Bedrijfslevenbeleid en innovatie

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Debat over de Voorjaarsnota 2021

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 18:55

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:20

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:10