Statenpassage

Motie : Motie van de leden Amhaouch en Palland over dynamische evenementenvergunningen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M. Amhaouch, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    H.M. Palland, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

32820-438 Reactie op de motie van het lid Van Strien c.s. over flexibel omgaan met de vergunningverlening voor culturele ondernemers

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brief regering

35420-309 Tijdelijke regeling subsidie evenementen COVID-19

Indiener M.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

35685-3 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

Indiener W.J.T. Renkema, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Activiteiten

Debat over uitbreiding van het steunpakket voor bedrijven

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 11:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 18:30

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:05

Cultuur en corona

Commissiedebat
Tijd activiteit: 19:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

OCW-begroting, onderdeel Cultuur

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 10:30