Motie : Motie van het lid Amhaouch c.s. over een oplossing voor schrijnende gevallen die buiten de TVL vallen

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  M. Amhaouch, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  S.P.R.A. van Weyenberg, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  E.E.W. Bruins, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Thierry Aartsen, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

35420-472 Vijfde voortgangsrapportage van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Indiener M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat

Verslag van een schriftelijk overleg

35420-457 Verslag van een schriftelijk overleg over de derde voortgangsrapportage van de corona steunregeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Indiener F. Azarkan, Tweede Kamerlid

Verslag van een schriftelijk overleg

35420-263 Verslag van een schriftelijk overleg over de uitvoeringsproblemen rondom het steunpakket bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) (Kamerstuk 35420-231)

Indiener F. Azarkan, Tweede Kamerlid

Brief regering

35420-241 Voortgangsrapportage Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Indiener M.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

35685-3 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

Indiener W.J.T. Renkema, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Brief regering

35420-233 Beoordeling bijzondere gevallen binnen de TVL

Indiener M.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Activiteiten

Debat over uitbreiding van het steunpakket voor bedrijven

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 11:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 18:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Debat over het economisch steunpakket

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:16

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:20

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:05

Procedurevergadering EZK (digitaal)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:10

Procedurevergadering EZK (digitaal)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Coronasteunpakket

Commissiedebat
Tijd activiteit: 18:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:20