Motie : Motie van het lid Kwint c.s. over registratie van het actuele lerarentekort

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  J.P. Kwint, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Lisa Westerveld, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  P.H. van Meenen, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  K.A.E. van den Hul, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Lijst van vragen en antwoorden

35925-VIII-177 Lijst van vragen en antwoorden over de Staat van het Onderwijs 2022 met beleidsreactie (Kamerstuk 35925-VIII-161)

Indiener I.J.M. Michon-Derkzen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verslag van een commissiedebat

27923-426 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 6 oktober 2021, over Leraren

Indiener O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brief regering

27923-424 Stand van zaken van het lerarentekort

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verslag van een schriftelijk overleg

27923-420 Verslag van een schriftelijk overleg over het Actieplan Duurzaam werken in het onderwijs (Kamerstuk 27923-417).

Indiener O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verslag van een schriftelijk overleg

35570-VIII-247 Verslag van een schriftelijk overleg over de reactie op aangenomen moties en amendementen van de afgelopen begrotingsbehandeling, het cultuurbegrotingsdebat en het mediabegrotingsdebat (Kamerstuk 35570-VIII-184)

Indiener O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brief regering

27923-418 Stand van zaken lerarenbeleid

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Lijst van vragen en antwoorden

35830-VIII-7 Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2020 (Kamerstuk 35830-VIII-1)

Indiener O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Lijst van vragen en antwoorden

35570-VIII-246 Lijst van vragen en antwoorden over de beleidsreactie Staat van het Onderwijs 2021 (Kamerstuk 35570-VIII-215)

Indiener O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Lijst van vragen en antwoorden

35570-VIII-203 Lijst van vragen en antwoorden over het Nationaal Programma Onderwijs: steunprogramma voor herstel en perspectief

Indiener O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:00

Onderwijs en corona Primair en voortgezet onderwijs

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Aansluitend aan de Stemming: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:59

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Onderwijs en corona mbo en ho

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 11:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:35

Leraren

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:15

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:55

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45