Motie : Motie van de leden Omtzigt en Van Dam over een staatscommissie die het functioneren van de rechtsstaat analyseert

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Pieter Omtzigt, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    C.J.L. van Dam, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

29279-787 Verzamelbrief opdracht staatscommissie rechtsstaat

Indiener F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan bewindspersoon - reactie vragen

Indiener A.C.W. de Vos, griffier

Verslag van een notaoverleg

29279-717 Verslag van een notaoverleg, gehouden op 30 mei 2022, over reactie van de Venetië-Commissie van de Raad voor Europa over een adviesaanvraag rechtsbescherming van burgers in Nederland

Indiener K.B. Hagen, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Brief regering

29279-715 Voorbereidingen staatscommissie rechtsstaat

Indiener F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming

Verslag van een commissiedebat

29279-711 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 14 april 2022, over de Conceptopdracht Staatscommissie Rechtsstaat

Indiener K.B. Hagen, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Brief regering

29279-708 Kabinetsreactie op het rapport van de Venetiëcommissie 'The Netherlands - Opinion on the Legal Protection of Citizens'

Indiener H.G.J. Bruins Slot, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Brief regering

29279-691 Conceptopdracht staatscommissie rechtsstaat

Indiener S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming

Brief regering

29279-684 Reactie op ROB-advies 'Een sterkere rechtsstaat' en Raad van State-beschouwing 'Evenwicht in de Rechtsstaat'

Indiener K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Brief regering

35570-VI-115 Versterking van de kwaliteit van beleid en wetgeving

Indiener S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming

Brief regering

35510-81 Stand van zaken moties en toezeggingen Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK)

Indiener A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Financiën

Activiteiten

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:35

Procedures en brieven (videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Conceptopdracht Staatscommissie Rechtsstaat

Commissiedebat
Tijd activiteit: 17:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:10

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:14

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30