Motie : Motie van het lid Voordewind over een algemene zorgplicht voor bedrijven overeenkomstig de OESO-richtlijnen

Download

Indieners

  • Indiener
    J.S. Voordewind, Tweede Kamerlid

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 95
75Vereist: 75
149Totaal: 149

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 32 Tegen
PVV 20 Tegen
CDA 19 Voor
D66 19 Voor
GroenLinks 14 Voor
SP 14 Voor
PvdA 9 Voor
ChristenUnie 5 Voor
PvdD 4 Voor
50PLUS 3 Voor
DENK 3 Voor
SGP 3 Voor
FVD 2 Tegen
Krol 1 Voor
Van Kooten-Arissen 1 Voor

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

26485-400 Analyse IMVO-wetgeving in de EU en in ons omringende landen

Indiener E.N.A.J. Schreinemacher, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Verslag van een schriftelijk overleg

22112-3429 Verslag van een schriftelijk overleg over het Fiche: Richtlijn gepaste zorgvuldigheidsverplichting voor ondernemingen

Indiener J. Wuite, voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Verslag van een commissiedebat

26485-381 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 2 december 2021, over Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Indiener R. de Roon, voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Brief regering

26485-377 Bouwstenen voor wetgeving voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO)

Indiener Th.J.A.M. de Bruijn, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Brief regering

26485-364 Voortgang uitvoering beleidsnota ‘Van Voorlichten tot verplichten’

Indiener S.A.M. Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Activiteiten

Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO)

Notaoverleg
Tijd activiteit: 17:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 18:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 18:30

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:30

Procedurevergadering (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Commissiedebat
Tijd activiteit: 19:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15

Raad Buitenlandse Zaken Handel

Commissiedebat
Tijd activiteit: 18:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45