Motie (gewijzigd/nader) : Gewijzigde motie van de leden Van Esch en Van Meenen over landelijke implementatie van de gezonde schoollunch (t.v.v. 35570-XVI-153)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    E.M. van Esch, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    P.H. van Meenen, Tweede Kamerlid

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 126
75Vereist: 75
149Totaal: 149

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 32 Voor
PVV 20 Tegen
CDA 19 Voor
D66 19 Voor
GroenLinks 14 Voor
SP 14 Voor
PvdA 9 Voor
ChristenUnie 5 Voor
PvdD 4 Voor
50PLUS 3 Voor
DENK 3 Voor
SGP 3 Tegen
FVD 2 Voor
Krol 1 Voor
Van Kooten-Arissen 1 Voor

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

32793-548 Gezonde schoollunch en beweegaanbod

Indiener P. Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

35655-3 Reactie op de initiatiefnota van het lid Diertens over een gezonde leefstijl

Indiener P. Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

25295-840 Preventie en gezonde leefstijl

Indiener P. Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:15

Procedurevergadering VWS (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 17:15

Extra procedurevergadering commissie VWS (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Fysieke procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 17:30

Initiatiefnota van het lid Diertens over een gezonde leefstijl (TK 35655)

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 12:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:10

Sportbeleid (TOT NADER ORDER UITGESTELD)

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00

Sportbeleid

Commissiedebat
Tijd activiteit: 18:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:15

Leefstijlpreventie

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00