Motie

Motie van het lid Bergkamp c.s. over het strafbaar stellen van homogenezings- of conversietherapie

Download Download

Indieners