Statenpassage

Motie : Motie van de leden Weverling en Amhaouch over in uitvoering brengen van het 15/15 actieplan

Download

Indieners

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 111
75Vereist: 75
149Totaal: 149

Voor
VVD 32
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
DENK 3
50PLUS 3
SGP 3
FVD 2
Krol 1
Van Kooten-Arissen 1
Tegen
PVV 20
SP 14
PvdD 4

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een schriftelijk overleg

Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda JBZ-Raad 9 en 10 maart 2023 (Kamerstuk 32317-824)

Indiener H. Kat, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Lijst van vragen en antwoorden

Lijst van vragen en antwoorden inzake Water en Bodem sturend (Kamerstuk 27625-592)

Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Brief regering

Verslag van een schriftelijk overleg over de antwoorden op vragen commissie inzake de reactie op verzoek commissie over de nieuwe documentaire ‘Remco vs. Pharma’ (Kamerstuk 29477-787)

Indiener B.M.G. Smals, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wetsvoorstellen regering

36323-(R2182) Goedkeuring van het op 3 mei 1996 te Londen tot stand gekomen Internationaal Verdrag inzake aansprakelijkheid en vergoeding voor schade in verband met het vervoer over zee van gevaarlijke en schadelijke stoffen, 1996 (Trb. 1997, 302 en Trb. 2002, 222) en het op 30 april 2010 te Londen tot stand gekomen Protocol van 2010 bij het Internationaal Verdrag inzake aansprakelijkheid en vergoeding voor schade in verband met het vervoer over zee van gevaarlijke en schadelijke stoffen, 1996 (Trb. 2010, 316)

Indiener M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Brief regering

Verkenners herstart cao-onderhandelingen streekvervoer

Indiener V.L.W.A. Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Lijst van vragen en antwoorden

29477-807 Lijst van vragen en antwoorden over het rapport ‘Opbrengsten huidige R&D-ecosysteem: analyse aantal marktintroducties geneesmiddelen vanaf 1995’ (Kamerstuk 29477-799)

Indiener B.M.G. Smals, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

Verslag informele Raad Buitenlandse Zaken Defensie van 7 en 8 maart 2023 te Stockholm

Indiener K.H. Ollongren, minister van Defensie

Brief regering

Maatregelen over het weren van apps op mobiele devices van rijksambtenaren

Indiener A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Lijst van vragen

Lijst van vragen over de reactie op verzoek commissie over een petitie van het LAKS inzake de examens in het voortgezet onderwijs in 2023 (Kamerstuk 31289-532)

Indiener I.J.M. Michon-Derkzen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brief regering

Reactie op verzoek commissie over Planning modernisering Wet op de lijkbezorging

Indiener H.G.J. Bruins Slot, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Brief regering

Reactie op verzoek commissie over een afschrift brief aan de drie G4 gemeenten inzake de vergoeding van commissievoorzitters (artikel 82 Gemeentewet)

Indiener H.G.J. Bruins Slot, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Verslag van een schriftelijk overleg

33578-93 Verslag van een schriftelijk overleg over laboratoriumzorg Bonaire (Kamerstuk 33578-90)

Indiener B.M.G. Smals, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Amendement

36176-11 Amendement van de leden Westerveld en Mohandis 36176-11 over het volledige te investeren bedrag aanwenden ten behoeve van onafhankelijke producties

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Verslag van een schriftelijk overleg

21501-32-1517 Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad van 20 maart 2023 (Kamerstuk 21501-32-1516) (eerste deel)

Indiener J.L. Geurts, voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brief regering

Jaarplan 2023 Staatstoezicht op de Mijnen

Indiener M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag schriftelijk overleg over het Fiche: Herziening verordening indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels (CLP)(Kamerstuk 22112-3626)

Indiener B.M.G. Smals, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief commissie

36326-1 Voorstel van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid voor het behandelen van het Burgerinitiatief “Abortus is geen misdaad”

Indiener H. Kat, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Brief regering

Voortgang Bestuurlijke afspraken Caribisch Nederland

Indiener A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Brief regering

Landelijke rapportage Cliëntervaringsonderzoek Wmo – verantwoordingsjaar 2022

Indiener M. van Ooijen, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

36200-VII-156 Staat van het Bestuur 2022

Indiener H.G.J. Bruins Slot, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Voorstel van wet

36327 Voorstel van wet tot vaststelling van het nieuwe Wetboek van Strafvordering (Wetboek van Strafvordering)

Indiener F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Bouchallikh, Kröger, Van Esch en Teunissen over het bericht ‘Vervuilende Kooksfabriek 2 van Tata Steel blijkt verkeerd gebouwd: rookt en lekt vanaf eerste dag 'aan alle kanten'’

Indiener V.L.W.A. Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

36327 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport inzake vaststelling van het nieuwe Wetboek van Strafvordering (Wetboek van Strafvordering)

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Advies Afdeling advisering Raad van State

36327 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake vaststelling van het nieuwe Wetboek van Strafvordering (Wetboek van Strafvordering)

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Memorie van toelichting

36327 Memorie van toelichting inzake vaststelling van het nieuwe Wetboek van Strafvordering (Wetboek van Strafvordering)

Indiener F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming

Brief regering

28345-261 Onderzoeksrapport Laagdrempelige hulp voor slachtoffers en plegers van geweld in afhankelijkheidsrelaties

Indiener M. van Ooijen, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wetsvoorstellen regering

36327 Vaststelling van het nieuwe Wetboek van Strafvordering (Wetboek van Strafvordering)

Indiener F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Van Haga over de onduidelijkheden die zijn gerezen bij de overdracht van data ten behoeve van het onderzoek naar de oversterfte gefaciliteerd door ZonMW

Indiener E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Koerhuis over het bericht dat het bijna niet meer rendabel is om als binnenvaartschipper te varen

Indiener M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Van Haga over het kinderboekenweekgedicht door Pim Lammers

Indiener G. Uslu, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Hijink over het bericht dat er het afgelopen jaar een recordaantal fusies en overnames was in de zorg en dat de rol van private equity groeit

Indiener E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid De Roon over Iran en de Mensenrechtenraad

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken

Wetsvoorstellen regering

36324 Wijziging van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen en de Algemene douanewet ter opheffing van de geheimhoudingsplicht in verband met het verstrekken van gegevens aan de inspectie belastingen, toeslagen en douane (Wet opheffing geheimhoudingsplicht ten behoeve van de inspectie belastingen, toeslagen en douane)

Indiener A. de Vries, staatssecretaris van Financiën