Statenpassage

Motie : Motie van de leden Weverling en Amhaouch over in uitvoering brengen van het 15/15 actieplan

Download

Indieners

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 111
75Vereist: 75
149Totaal: 149

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 32 Voor
PVV 20 Tegen
CDA 19 Voor
D66 19 Voor
GroenLinks 14 Voor
SP 14 Tegen
PvdA 9 Voor
ChristenUnie 5 Voor
PvdD 4 Tegen
50PLUS 3 Voor
DENK 3 Voor
SGP 3 Voor
FVD 2 Voor
Krol 1 Voor
Van Kooten-Arissen 1 Voor

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

36180-64 Voortgangsrapportage handelsbevordering Afrika

Indiener E.N.A.J. Schreinemacher, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Brief regering

36200-XVII-47 Reactie op verzoek commissie over het rappel op planning beleidsstukken

Indiener E.N.A.J. Schreinemacher, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Brief regering

34952-178 Voortgangsrapportage handelsbevordering Afrika

Indiener E.N.A.J. Schreinemacher, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Verslag van een commissiedebat

34952-152 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 16 februari 2022, over Handelsbetrekkingen Afrika

Indiener J. Wuite, voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Brief regering

34952-141 Voortgangsrapportage handelsbevordering Afrika

Indiener S.A.M. Kaag, minister van Buitenlandse Zaken

Activiteiten

Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (35570-XVII) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Handelsbetrekkingen Afrika

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 17:14

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:35

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:29

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20

Extra procedurevergadering commissie BuHa-OS (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:45

Afrikastrategie

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:50