Motie : Motie van het lid Dik-Faber c.s. over een tijdige herziening van de WACC

Download

Indieners

  • Indiener
    R.K. Dik-Faber, Tweede Kamerlid
  • Medeindiener
    R.J. (Remco) Dijkstra, Tweede Kamerlid
  • Medeindiener
    J.L. Geurts, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Water en wadden

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 17:00