Motie

Motie van de leden Raemakers en Renkema over de collectiviteitskorting voor de gemeentepolis handhaven

Download Download

Indieners


Stemmingsuitslag

Verworpen met handopsteken


detail stemming
Voor
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
PvdD 4
50PLUS 3
DENK 3
SGP 3
FVD 2
Krol 1
Van Haga 1
Van Kooten-Arissen 1
Tegen
VVD 32
PVV 20
CDA 19
ChristenUnie 5