Brief regering

Verbeteraanpak passend onderwijs en route naar inclusiever onderwijs

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Beleidsnota Evaluatie en verbeteraanpak passend onderwijs
Bijlage
Overzicht van geraadpleegde bronnen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

08-12-2020
31497-391Verslag van een notaoverleg, gehouden op 16 november 2020, over Passend onderwijs

28-01-2020
31497-343Motie van het lid Westerveld