Motie (gewijzigd/nader)
Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting

Gewijzigde motie van het lid Van Brenk over tegemoetkomen aan de Surinaams-Nederlandse ouderen met een AOW-gat (t.v.v. 24515-564)

Download Download

Ondertekenaars