Motie

Motie van het lid Krol over tussentijdse gemeentelijke verkiezingen mogelijk maken

Download Download

Indieners