Motie

Motie van de leden Özütok en Paternotte over de nationale cryptostrategie realiseren en borgen

Download Download

Indieners